En fællesejet virksomhed har fællesskabet som virksomhedens fundament. Det betyder, at virksomheden er ejet af et fællesskab, som driver den efter demokratiske principper, der tilgodeser fællesskabet som helhed.

Løs opgaver i fællesskab

En fællesejet virksomhed har ofte et bredt solidarisk blik for fællesskabet i lokalområdet og kan bidrage til bæredygtig vækst.

Eksempler kan være ønsket om lokal jobskabelse, hvor en fællesejet virksomhed kan uddele udviklingsmidler fra virksomhedens overskud til projekter der understøtter at give lidt rodløse unge en plads på arbejdsmarkedet. Eller det kan være et ønske om at fastholde lokalt liv i et nærområde, hvor den fællesejede virksomhed arbejder med at omdanne tomme bygninger til boliger, mødesteder og aktivitetsskabere. Se en række gode eksempler her.

En fællesejet virksomhed baserer sig ofte på de kooperative principper. Det betyder at driften af virksomheden har fokus på bæredygtighed i bred forstand, så der både er tjek på den økonomiske, miljø- og klimamæssige og sociale bæredygtighed i det virksomheden foretager sig.
Forskellige virksomhedsformer

Fællesejede virksomheder kan f.eks. være organiseret som andelsselskaber (a.m.b.a.), anpartsselskaber (aps), fonde, aktieselskaber eller foreninger.Der er ikke én bestemt måde, man kan være en fællesejet kooperativ virksomhed på. De fællesejede virksomheder er forskelligartede og tilpasset lokale behov. Det skal give mening for dem, der er med og det de gerne vil opnå – og derfor er det ikke ‘one size fits all’.

Få hjælp til etablering af jeres fællesejede virksomhed

Guiden hjælper dig med at komme i gang med etablering af en fællesejet virksomhed – uanset om du har idéen klar eller allerede har formet organisationen er her hjælp og inspiration i guiden.

Er du i tvivl om hvor du skal starte? Så kig under ‘Hvad kan guiden?’ eller skriv en mail til info@faellesejet.dk.

Læs mere om de kooperative principper, om 10 bud – om at starte en fællesejet virksomhed eller søg inspiration ved at læse om eksempler på fællesejede virksomheder. Nedenfor finder du 4 forskellige bud på måder at organisere en fællesejet virksomhed som en fond, et andelsselskab, en andelsforening og et ApS.

Andelsselskabet Fredensborg Fordi en et fællesejet andelsselskab i Fredensborg