Guiden er hjælp og vejledning til dig der er ved – eller har – etableret en fællesejet virksomhed i fællesskab med andre.

Arbejder I med en fællesejet virksomhed, der har til formål at skabe nyt liv i en eller flere bygninger i et lokalområde?

Brug fællesejet.dk som guide til at tage fat på de aspekter, som I skal igennem ved stiftelse, kvalificering og drift af en fællesejet, kooperativ virksomhed.

Guiden er især rettet mod jer, der bor på landet, i en landsby eller mindre by.


Grundidéen bag guiden

Ideen bag er, for det første, at den fællesejede virksomhed opkøber, istandsætter eller river bygninger ned, sælger eller lejer dem ud.

Sådan skaber virksomheden muligheder for udlejning til erhverv, boliger eller generel forskønnelse.

For det andet, at de økonomiske midler, som virksomheden efterhånden kommer til at råde over, forbliver i virksomheden.

Det styrker virksomheden økonomisk og giver mulighed for at opkøbe den næste bygning. Virksomheden oparbejder ikke profit til ejerkredsen, men skaber mulighed for, at lokalområdets fællesskab styrker mulighederne for i lokalområdet:

  • At kunne blive boende som ung under uddannelse 
  • Som ældre at kunne finde en ældreegnet bolig og blive i lokalområdet 
  • At slå sig ned som erhvervsdrivende og leje lokaler 
  • At flytte til lokalområdet både som lejer, som køber eller ’på prøve’ i en tilflytterbolig

For det tredje, at den fællesejede virksomhed på længere sigt, får et økonomisk råderum til at kunne uddele midler til lokale projekter, der understøtter lokalområdets udvikling. 

Guiden er baseret på stiftelse af et fællesejet selskab eller en fond, fordi det handler om at skabe en robust organisering, der forbliver med at eksistere uanset ændringer i personkredsen omkring virksomheden. Med andre ord skal relationerne i organisationen være en af formel juridisk karakter. Samtidig handler det om at have en organisering, der har de rette juridiske rammer til at håndtere økonomiske midler, krav til ledelsen og til netop at arbejde på markedsvilkår. Formålet er at drive en solid virksomhed og drive den godt, så der dannes et overskud, der kan geninvesteres i lokalområdet. 

Guiden fællesejet.dk bygger på caseerfaring fra projektet ’Levedygtige Landsbyer – hele livet’ (Levende Landsbyer 4534 aps & Kunstkollektivet 8B) og er understøttet af faglig viden fra projektets rådgiverpanel. Projekt og guide er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje under Byfornyelsen 2017.

Guiden har specifikt fokus på

Guiden er netop en guide og er derfor vejledende. Guiden kan ikke erstatte procesmæssig, økonomisk, arkitektfaglig eller juridisk rådgivning. Overvej derfor om I med fordel kan involvere andre, der bor i jeres lokalområde og har specifikke kompetencer på disse faglige områder, eller om I skal købe konsulentbistand.

Guidens hovedfokus er:

  1. stiftelse af en fællesejet virksomhed
  2. kvalificering af virksomhedens grundide og idé med bygningen
  3. berører drift af den fællesejede virksomhed og bygning.

Således er stiftelse, kvalificering og drift nøgleord i guiden. Procesmæssigt ser det således ud:

Guiden kan ikke…

Guiden er ikke en guide til at lave en udviklingsplan for jeres lokalområde. Hvis I har en udviklingsplan, kan guiden bruges som et værktøj til at få realiseret et af målene i udviklingsplanen.  

Et eksempel herpå er ELV – EgebjergLandsbyVirksomhed amba, der blev stiftet på baggrund af udviklingsplanen for Egebjerg Halvøens udviklingsplan. Virksomheden har blandt andet “til formål at igangsætte, drive og udvikle erhvervsmæssige aktiviteter, der øger beskæftigelses- og vækstmulighederne i Egebjerg og omegn. Disse omfatter produktion og salg af lokale varer, tjenesteydelser, viden og formidling, undervisning og oplysning, samt skabe rammerne herfor”.

Guiden er heller ikke en guide til byggeprojekter. Her henvises til Danske Arkitektvirksomheders ydelsesbeskrivelse Byggeri og landskab 2018

Guiden har form som et opslagsværk og behøver ikke at blive læst A-Å. Det afhænger helt af de kompetencer, viden og erfaringer I har til rådighed.