Find den den røde tråd

I skal beskrive jeres idé for for at gøre det tydeligt, hvordan det I planlægger er med til at understøtte at skabe nyt liv i et lokalområdets bygninger.

I skriver hermed idéens grundfortælling, og den kommer I til at bruge i den løbende kommunikation om jeres projekt. Eksempelvis når I skal involvere flere til at deltage og forklare byrådet eller et pengeinstitut, hvorfor jeres ide er vigtig at gøre til virkelighed.  Grundfortællingen bliver med andre ord den røde tråd.

Det er ofte en konkret bygning, der motiverer os til at gøre noget, men husk også at have lokalområdets langsigtede muligheder for øje. Tænk i bygningen som det første konkrete projekt i en række af flere. Derfor skal I først stifte et selskab. Dermed får I en juridisk enhed, der vil have den langsigtede udvikling af lokalområdet som sit formål. 

Beskriv idéen fra mange vinkler

Det er vigtigt at bruge god tid på at komme rundt om idéen og få talt sammen om, hvad I hver især brænder for.

Brug også tid på at formulere den helt korte vision – for hvad er der sket i jeres lokalområde, når jeres ide har været virkelighed i 10 år?

Påbegynd den første forretningsplan for den kommende virksomhed. For I skal også koble jeres grundide med økonomien og kunne svare på spørgsmålet: Hvad skal virksomheden leve af?

Er der andre planer?

Forskning (Tanvig m.fl. 2016) peger på vigtigheden af at have for øje, hvorvidt der er planer for jeres lokalområde i forvejen. Det kan være en lokal udviklingsplan og/eller kommunale planer som plan-/udviklingsstrategi eller landdistriktsstrategi. Ved at stå på skuldrene af dels de tanker, som planerne er udtryk for, dels af den dialog, der har været forud for planerne, vil I skabe en sammenhæng i jeres lokalområde.

Opstartsgruppe

Vær en mindre opstartsgruppe, når I udarbejder idebeskrivelsen og involver først flere fra jeres lokalområde, når I er færdige med idebeskrivelsen. Hvis det er muligt, anbefales det, at der i opstartsgruppen så vidt muligt er følgende kompetencer:

 • Jurist
 • Regnskabskyndig (revisor, bogholder, økonom og lign)
 • Kommunikationsuddannet
 • Arkitekt/urban designer/byplanlægger
 • En der er god til at formulere visioner og tænke strategisk
 • En der er god til at skabe begivenheder og involvere folk
 • En virksomhedsejer

Overvej hvorvidt I skal holde jeres ide lidt tæt ind til kroppen, hvis jeres ide er bundet op på én bestemt bygning, der også er til salg. Husk på , at interesse for bygningen kan gøre det attraktivt for andre at købe den før jer.

Hvordan gjorde de i Levende landsbyer 4534 ApS?

Initiativet om at søge for at være en del af projektet ’Levende Landsbyer – hele livet’  havde baggrund i mange års arbejde med fællesskabsdrevne projekter i Hørve, Vallekilde og de andre små lokalsamfund med postnummer 4534.

Allerede i 2011 havde Hørve i forbindelse med en byfornyelsesproces været igennem en længere forløb,som samlede byen og sætte mange gode initiativer i gang. Byen begyndte at samle sig og være proaktiv i forhold til at søge fonde og midler til forskellige projekter, som kunne gør byen til et bedre sted. Blandt andet har mange af de små omkringliggende lokalsamfund ved Hørve været med i “Landsbymakeover” , der er et kommunalt initiativ hvor lokalsamfund konkurrerer hvert år om at få en pose penge til at forskønne byen.

Lokalområdetdannedeen paraplyforening “4534”til at tage ejerskab til de initiativer,som ikke kan drives i idrætsforening, bylaug, borgerforening eller andre interessenter. Formålet med foreningen var at være den organisatoriske ramme omkring alle  de gode initiativer, som kom mange til gode i 4534-området.

Her er det vigtigt at bemærke, at lokalsamfundet havde arbejdet med fællesskabet i mange år og havde en utrolig god evne til at samle byen. På den stiftendegeneralforsamling af’Levende Landsbyer 4534 aps’ kom der derfor over 80 borgere fra byen, som blev præsenteret med idéen og fortællingen bag det nye initiativet.

Læs selskabets fortælling og idéen bag

Tænk over

 • Giv jer tid – for det kommer til at tage tid. I skal måske drøfte grundideen eller organisationsformen gode i gennem og tingene kan tage drejninger undervejs.
 • Hvilke(t) behov er der i jeres lokalområde og hvem har dette behov?
 • Hvad er jeres drømme for jeres lokalområde? Hvad er visionen?
 • Er der sammenhæng mellem jeres ide og en lokal udviklingsplan, der eventuelt er for jeres område eller er der en sammenhæng til kommunens udviklingsplan/planstrategi?
 • Hvem er involveret i realiseringen af ideen? Og hvad er deres kompetencer?
 • Er der en bestemt bygning, som er oplagt til at være den første bygning, der opkøbes? Og hvad skal der ske med den?

Redskaber