Involvering af jeres lokalområde er afgørende – både når ideen skal have liv og når selskabet er stiftet.

Når ideen skal have liv

Når ideen skal have liv gælder det om at tage fat i dem, du eller I kender, og som også kunne tænkes at have en interesse i at få ideen ført ud i livet. Første skridt er få etableret en opstartsgruppe bestående af 5-7 mennesker.

Det skal være folk, der er gode til at få omsat ideer til virkelighed, men det behøver ikke nødvendigvis være mennesker, der er gode til at stå for den kontinuerlige og daglige drift af en fremtidig virksomhed. Kommuniker dette klart ud til dem, du/I tager kontakt til, så er de første rammer sat og brug det første møde på at forventningsafstemme ifht. tid, ressourcer og opgaver i opstartsgruppen.

I overgangen mellem opstart og drift bør I også se på, at den nye bestyrelse skal have lidt flere kompetencer repræsenteret end i opstartsgruppen (link til organisation). Derfor er der også en involveringsaktivitet dér. Den hurtigste måde er at finde frem til nye mulige potentielle bestyrelsesmedlemmer er at prikke dem på skulderen og spørge om de ikke er interesserede. Hvis I ikke kan finde dem i jeres omgangskreds, kan I enten spørge jeres omgangskredt om de kunne pege på nogle og/eller fortælle om jeres ide og at I efterlyser flere medlemmer til bestyrelsen i den lokale avis, hjemmesider, foreningsblade og de sociale medier.

Tænk over

 • Opstartsgruppens kompetencer
 • Hvordan I bruge de menneskelige ressourcer og kompetencer bedst.
 • Husk på at alle ikke skal være med til alt – lave en løbende forventningsafstemning
 • Opsøg de kompetencer, I eventuelt mangler lokalt. Alternativt må I købe rådgivning
 • Start på interessentoversigten (link til redskab nr. 8)
 • Husk på i vidste muligt omfat have en åbenhed, så interesserede kan følge med. Med åbenhed bygges tillid til virksomheden op.

 Når selskabet er stiftet

Vær opmærksom på at der hele tiden og løbende skal involveres flere i jeres ide. Det handler dels om at engagere nye deltagere, medejere og/eller at få flere i lokalsamfundet til at have en interesse i jeres ide. Det handler grundlæggende om at holde begejstringen og interesse i ideen/projektet vedlige og kunne fortælle om udviklingen. Derfor er det en godt, løbende at arrangere aktiviteter, hvor lokalsamfundet kan mødes og være fælles om interessen i ideen/projektet.

Vær derfor helt tydelig på, hvordan man som interesseret og/eller som medejer kan byde ind med idéer til aktiviteter og med ideer til fremtiden i selskabet. Samtidigt er det vigtigt med en løbende information  på hjemmeside og på de sociale medier, om hvad der sker i selskabet – både succeser og bump på vejen. Og gør det også helt analogt, som f.eks. Levende Landsbyer 4534 aps’s, der bruger det tidligere kommuneskilt til at opdatere antallet af anpartshavere:

Aktiviteterne giver opstartsgruppen eller bestyrelsen mulighed for at kunne fortælle om visionen, give en status, engagere flere eller nye frivillige – og vigtigst: At gøre fællesskabet omkring virksomheden levende, idet deltagerne møder de andre, der også støtter op om ideen. Det er afgørende at holde fast i, at fællesskabet omkring virksomheden er ankerpunktet.

Aktiviteterne kunne være:

 • Fællesspisning
 • Vandring i lokalområdet
 • Udførsel af (mindre) vedligeholdelsesopgaver
 • Fejringer, når milepæle i den fællesejede virksomhed nås
 • Ideudvikling af fremtidige opgaver i den fællesejede virksomhed. Hvad drømmer jeres andels- eller anpartshavere om? Og hvordan kan I nå derhen?
 • Gå fra hus til hus for at fortælle om projektet
 • Happenings og events i og omrking huset, gerne når der sker andet i byen.
 • Samarbejde med skolen eller uddannelsesinstitutioner i nærheden, som kan bidrage til små deleudfordringer i projektet?

Tænk over

 • På hvilken måde I kan få et samarbejde med kommunen (link til ’Kommune’) Informer om grundideen og visionen – giv dem den gode fortælling om projektet og tydeliggør hvor projektet understøtter dele af deres vision/plan for den fremtidige udvikling i kommunen
 • Der skal (sandsynligvis) også involveres flere fra lokalområdet, når finansieringsplanen er på plads eksempelvis til startkapital (salg af andele eller anparter), bidrag eller lign.
 • Der skal (sandsynligvis) involveres, når der skal findes folk til at frivillige praktiske arbejdsopgaver
 • Fokusér på, at mennesker motiveres af at kunne deltage på forskellige måder: Der er dem der er gode til at drive projekterne, dem der gode til at få det praktiske fra hånden og dem, der kan bidrage finansielt
 • Arbejd videre med interessentoversigten og udbyg den
 • Start altid nye samarbejder med frivillige op med en forventningsafstemning
 • Forventningsafstem løbende i bestyrelsen

Redskaber