er helt grundlæggende for at jeres ide med at skabe liv i bygninger i jeres lokalområde lykkes og virksomheden etableres. Her vil guide særligt pege på 2 forhold, I skal holde jer for øje: Kortlægning af interessenter og kommunikationskanaler.

Kortlægning af interessenter

I skal have et overblik over hvilke interessenter, der er i jeres lokalområde, deres interesse i ideen og i virksomheden, på hvilken måde der bedst muligt kommunikeres til dem. Det kommer til at være et dokument, som I løbende opdaterer efterhånden som flere fra lokalområdet bliver involveret på forskellig vis.

Og husk at jeres medborgere netop ønsker at kunne være involveret på forskellig vis! Nogle lader sig involvere ved at være med i bestyrelsen, i at lave praktisk arbejde eller ved at bidrage finansielt til virksomheden. Dette kan måske især gælde for fritidsmedborgere/landliggere eller turister.

Husk også det helt lavpraktiske: En liste med navn, e-mails og telefonnummer. Skriv det ind et regneark. Det gør det nemt at søge en specifik e-mail frem og er hurtigst og nemmest at håndtere ved håndtering af flere e-emails, fremfor at bruge tid på at skrive enkelte emails ind i et mailsystem. Og her skal I huske GDPR-reglerne og altid bede om tilladelse. Se under redskaber.

Kommunikationskanaler

I bør som minimum bruge følgende 3 kommunikationskanaler:

  • Den helt lokale avis
  • En hjemmeside
  • Et socialt medie

Disse 3 kommunikationskanaler rammer forskellige målgrupper. Den lokale avis læses af mange målgrupper, men har den fordel også at kunne nå ud til de medborgere, der ikke er på de sociale medier.

Hjemmesiden fungerer som en udadvendt samlende kommunikationsplatform for baggrundsinformation dels om virksomheden, eksempelvis vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder mm., dels for bygningen, eksempelvis husordner, plantegninger over lokaler, huslejer, mulighed for opskrivning på venteliste mm. Det anbefales, at nyheder skrives på et socialt medie og deles derfra ud på hjemmesiden. Hjemmesiden henvender sig også til medborgere, der ikke er på de sociale medier.

Et eller flere sociale medier bør også tages i brug. Facebook bliver brugt af mange og kan både bruges som nyhedsformidler samtidig med at begivenhedsfunktionen kan bruges til at invitere til aktiviteterne i virksomheden og/eller bygningen. Generelt anvendes Facebook i stigende grad som en ’kalender’ eller aktivitetsplatform, hvor man får et overblik over aktiviteter, der foregår i sit lokalområde eller interesseområde.

Facebook anvendes i mindre grad af de unge. Her kan det være en overvejelse også at anvende Instagram, der i højere grad bruge af yngre målgrupper. Instagram er mediet til at fortælle de små daglige historier – når der er kommet nye blomster i blomsterkrukkerne, når sollyset skaber en skøn atmosfære i et lokale eller når der er fællesspisning i bygningen osv. Ved brugen af Instragram skal I finde et hashtag, som signalerer den grundlæggende ide og fortælling. Efterhånden som andre end jer bruger hashtagget, bidrager det til fællesskabet.

I skal også vurdere, hvorvidt I vil bruge eksisterende kommunikationskanaler som feks bylaugets eller borgerforeningens facebookside eller om I vil bruge tid og ressourcer på at opbygge jeres egen.  Især når I starter op, kan det være en ide at bruge eksisterende kanaler og efterfølgende finde ud af hvordan og hvilke kommunikationskanaler, I ønsker at bruge.

Tænk over

  • Få et overblik over hvilke interessenter, der er og hvilken interesse de har ifht. jeres virksomhed
  • Kortlæg kommunikationskanalerne og overvej hvilke I vil gøre brug af
  • Overveje om der er nogle eksisterende kommunikationskanaler, I kan bruge, feks eksisterende facebookside i stedet for at lave en selv
  • Det er vigtigt hele tiden at have fokus på grundfortællingen – og kommuniker den ud både i de små dagligdags historier (brug instagram) og når de store milepæle nås (brug facebook, hjemmeside og avisen)
  • Hvis I har ressourcer til det, vil det også være rigtig godt at gøre brug af nyhedsmails. En stor del af indholdet i nyhedsmails kan være lig teksten på facebook/socialt medie
  • Planlæg de enkelte kommunikationstiltag så det rette budskab kommer ud til de rette interessenter på det rette tidspunkt og via de rette kanaler
  • Husk GDPR – Persondataforordningen

Redskaber