Der skal skelnes mellem økonomi i opstartsfasen, og når virksomheden er gået i drift.

Opstartsfasen

I opstartsfasen skal jeres fokus være på at få finansieret jeres virksomhed, dvs. at få samlet den nødvendige kapital, der skal til, for at virksomheden kan komme fra start. Samtidig skal I også kunne vise både bank, andels- eller anpartshavere, at virksomheden har en forventelig økonomi, der gør, at virksomheden kan drives. Før I når dertil, skal I tage stilling til følgende elementer:

Hvad er formålet med jeres virksomhed?

Hvad skal virksomheden tjene sine penge på?

Hvad er formålet? Forretningsmodel og markedsanalyse

Opstartsgruppen skal sammen definere et klart mål for, hvad formålet med virksomheden er. Skal virksomheden være en udlejningsvirksomhed, et beskæftigelsesprojekt eller noget helt tredje? (Læs mere under Organisationsform). I ’Levende Landsbyer 4534 aps’ ville gruppen lave en udlejningsvirksomhed. Da man fra gruppen ville give mulighed for ældre, som havde solgt et hus, ville have mulighed for at kunne blive boende i byen. Samtidig med at kunne være et sikkerhedsnet for familier som overvejede at flytte til Hørve eller familier, hvor ”livet fik et knæk” i form af f.eks. skilsmisser.

Formålet med virksomheden bør klart og tydeligt fremgå af forretningsmodel. Når det overordnede formål med virksomheden er etableret og visionen fastlagt, vil det være en god ide, at I foretager en markedsanalyse. Markedsanalysen vil sige at der udarbejdes en analyse, hvor man afdækker følgende:

 • Konkurrenter i markedet
 • Markedets størrelse – omsætning fra de konkurrerende virksomheder i markedet
 • Prissætningsanalyse
 • Prognose for efterspørgslen af det givne produkt
 • SWOT – analyse

Det er vigtigt igennem hele processen op til stiftelsen og opstarten af driften, at vurdere hvad konsekvenserne vil være for anparts- eller andelshaverne, hvis virksomheden går konkurs. Det er også væsentlig at drøfte, hvorledes andels- og anpartshavere kan forlade projektet. Se mere under Organisationsform.

I skal arbejde med begge dele fra I får ideen – for I skal hele tiden holde jer for øje, hvad virksomheden så at sige skal leve af.

Hvordan skal virksomheden tjene penge?

I opstartsfasen skal I også finde ud af, hvordan I får den nødvendige finansiering på plads ved at have fokus på:

 • Finansieringsplan
  • Opstartsbudget
  • Driftsbudget
  • Likviditetsbudget
 • At skaffe en startkapital
 • Organisering og risikovurdering

Som finansiering af en opstartskapital har eksempelvis anpartsselskabet ’Levende Landsbyer 4534 aps’ solgt 45 andele, hvilket gav 169.000 kr. samt indgået et samarbejde med den lokale bank både med henblik på lånoptagning samt mellemfinansiering. Her var det centralt, at de med banken ikke havde solidarisk hæftelse for lånene i ejendommen. Det var i dette tilfælde, hvor en af risikovurderingerne i forhold til en eventuel konkurs kom på tale, da anpartshaverne ellers kunne komme til at hæfte personligt.

For at skaffe startkapital kan I gøre brug af følgende muligheder:

 • Crowdfunding
 • Lån i pengeinstitutter
 • Kommunale eller statslige puljer
 • LAG – Lokale Aktions Grupper

Driften

Forretningsplanen er sammen med vedtægterne et af virksomheden vigtigste dokumenter. Det tager tid at udarbejde ordentlig forretningsplan. Den dækker virksomheden formål og vej til målet. Men den dækker også en oversigt over de ressourcer der er i virksomheden. Her tænkes også på de stiftere der er af virksomheden. I skal udarbejde et driftsbudget, der viser, at virksomheden og derved den grundlæggende ide, er økonomisk rentabel.

Vi vil også anbefale, at I abonnerer på et regnskabsprogram (som Dinero, Billy, E-conomic) , som giver mulighed for at revisoren også har adgang. Det medfører at virksomheden grundlæggende vil følge regnskabslovgivningen.

Tænk over

 • Startkapital:
  • Hvilke lokale aktiviteter, kan I lave, der samtidigt samler midler ind til startkapitalen? En fællesspisning, hvor man betaler der man synes middagen var værd – velvidende at overskuddet skydes ind som andels/anpartskapital i virksomheden?
  • Er der nogle i lokalområdet, der kan lave en ting, som man kan få, hvis man indskyder midler i selskabet? I ’8B – Kunst i Brug’ får man en magnet udformet af en lokal kunstner, hvis man tegner sig for et bronze- og op til guldsponsorart. I ’Levende Landsbyer 4534’ aps får man en indpakket ’anparts-gave-mursten’, når man har købt en anpart.
  • Husk også at aktiviteter I laver til at skaffe midler til startkapitalen (og måske senere hvis virksomheden får brug for yderligere kapital) også kan bruges til at involvere flere til at bidrage til virksomheden med eksempelvis frivilligt arbejde.

Redskaber

 • Crowdfunding: Læs mere om crowdfunding (folkeaktier mm) og indsamling af midler, herunder tilladelser. Læs også mere om Spar Nord fondens initiativ til en crowdfundingplatform
 • Henvisning til at søge
  • Fonde: legatbogen.dk, www.puljeguiden.dk, www.fonde.dk eller hør på jeres lokale bibliotek
  • Kommunale eller statslige puljer: Se på jeres kommunes hjemmeside
  • Lokale AktionsGrupper, LAG (Vær dog opmærksom på at midlerne først bliver udbetalt, når der ansøgte tiltag er gennemført. Det kan betyde, at der er behov for en mellemfinansiering)